فروش فرش و قالیچه


فرش های زیبا و عتیقه ایران و اصفهان را از ما بخواهید:

علاوه بر کارهای هنری زیبا نمونه های مثال زدنی و اعلا از فرش ایرانی در طول تاریخ در کلکسیونها جمع آوری شده اند. آنها همچنین امروزه هم قابلیت کلکسیون شدن و منحصر به فرد بودن را به عنوان یک سرمایه و ثروت دارند. از جنبه تاریخی قالیچه های ایرانی به عنوان سرمایه و موجودی شناخته میشوند و حتی افراد به صورت سهمی صاحب آن بوده اند.

مکانهای بازار ایرانیان پر از زیرزمینهای طاقی و گنبدمانتدی است که تجار در آنها تکه فرشهای گرانبهای خود را نگهداری می کنند. فرشهای ایرانی با کیفیت موزه ایی معادل نقاشی های استادانه و متبحرانه در پتانسیل سرمایه گذاری ، ملاحظه و مورد توجه قرار می گیرند. این بدان معناست که آنها به نسبت کمتر از نقاشی ها گران هستند و استفاده عملی بیشتری می توان از آنها کرد. امروزه فرشهای پرشین هنوز یک کالای زنده و ماندنی باقی مانده است.

به این مورد اشاره و توجه شود: به نسبت تقاضای بازار به جز موارد آسیب دیده و از بین رفته ، بهترین قالیچه های ایرانی در اکثر موارد ، در قیمت و ارزش دچار افت و استهلاک نمی شوند بنابراین آنها را برای سرمایه گذاری با ارزش می کند. قیمتها متناسب با درخواست بازار بازتاب دارد و در نوسان می باشد.

چه چیزی فرش ایرانی را بسیار ارزشمند کرده است؟ آیا تعداد زیادی از این نوع در سراسر جهان نمی توان یافت؟

تعداد فرشهای ایرانی آنتیک در طی زمان رو به کاهش است .این همان دلیلی است که چرا آنها قیمت و ارزش بالایی دارند. در این زمانه تعداد زیادی قالیچه و فرش در بازار موجود است تعداد کمی از آنها را در تجارت به عنوان نمونه های خوب می توان لحاظ نمود.

همانطور که زمان پیش می رود تعداد کمتر و کمتری از نمونه های واقعی آنتیک باقی می مانند. همانطور که تعداد کاهش می یابد ارزش بالا می رود. امروزه ما در قلب زمانی قرار داریم که علاقه به این کارهای هنری رو به افزایش است. این همان دلیلی است که نمونه های اخیر و اعلای فرش به زور پیوسته فروش می روند. آنچه خوب است گفته شود این است که فقط در چند سال گذشته مقادیر زیادی به فروش رفته است . رکورد قالیچه فروش رفته در حراجی نرخی در حدود ۳۴ میلیون دلار داشت.


4-4

Origin: Modern and Vintage Persian Rugs

Style: Nain Rugs

20 ft 6 in x 35 ft (6.25 m x 10.67 m)

3-3

Origin: Modern and Vintage Persian Rugs

Style: Nain Rugs

20 ft 6 in x 35 ft (6.25 m x 10.67 m)

2-2

Origin: Modern and Vintage Persian Rugs

Style: Nain Rugs

20 ft 6 in x 35 ft (6.25 m x 10.67 m)

1-1

Origin: Modern and Vintage Persian Rugs

Style: Nain Rugs

20 ft 6 in x 35 ft (6.25 m x 10.67 m)


9-9

Origin: Modern and Vintage Persian Rugs

Style: Nain Rugs

20 ft 6 in x 35 ft (6.25 m x 10.67 m)

7-7

Origin: Modern and Vintage Persian Rugs

Style: Nain Rugs

20 ft 6 in x 35 ft (6.25 m x 10.67 m)

6-6

Origin: Modern and Vintage Persian Rugs

Style: Nain Rugs

20 ft 6 in x 35 ft (6.25 m x 10.67 m)

5-5

Origin: Modern and Vintage Persian Rugs

Style: Nain Rugs

20 ft 6 in x 35 ft (6.25 m x 10.67 m)