مهر ۱۶, ۱۳۹۷

معرفی فرش و قالیچه های دستبافت ایرانی

معرفی فرش و قالیچه های دستبافت ایرانی از نظر تاریخی، بزرگترین فرش تولید شده که در پارس تزیین و نگارش و بافته شده در تبریز  ۱۵۰۰-۱۵۵۰ […]
مهر ۱۶, ۱۳۹۷

گونه ها و سبک های مختلف فرش ایرانی چه هستند؟

گونه ها و سبک های مختلف فرش ایرانی چه هستند؟ در آغاز نیمه دوم قرن نوزدهم ، با واردات پشم گوسفند مرینوس تصور برپایی مجدد صنعت […]
مهر ۱۶, ۱۳۹۷

آیا تمام فرشهای قدیمی از ایران، نمونه ایی از کارهای هنری هستند؟

آیا تمام فرشهای قدیمی از ایران، نمونه ایی از کارهای هنری هستند؟ تعداد زیرشاخه های بسیارکمی در دنیای هنر وجود دارند که بتوانند به اندازه زیادی […]
مهر ۱۶, ۱۳۹۷

تاریخ فرش و قالی از سرزمین ایران

تاریخ فرش و قالی از سرزمین ایران: سرزمین پارس که امروزه آن را ایران مینامند امپراطوری بزرگ و قدرتمند و باستانی ایی داشت که از آفریقا […]