تاریخ فرش و قالی از سرزمین ایران

معرفی فرش و قالیچه های دستبافت ایرانی
مهر ۱۶, ۱۳۹۷
تولیدات فرش در ایران از چه زمانی شروع شده است؟
مهر ۱۶, ۱۳۹۷

تاریخ فرش و قالی از سرزمین ایران:

سرزمین پارس که امروزه آن را ایران مینامند امپراطوری بزرگ و قدرتمند و باستانی ایی داشت که از آفریقا تا هندوستان در سیطره او بود.  در دوره زمانی بین ۱۵۰۰ تا ۱۷۳۶ بعد از میلاد از لحاظ اوج آثار هنری بسیار مورد توجه قرارگرفت چنانکه شبیه به دوره رنسانس اروپا مینمود. در دوره حکمرانی سلسله صفوی سبک خاصی در هنر به وجود آمد و بسیاری از هنرها مورد تشویق قرار گرفته اند از جمله نقاشی ، خوشنویسی و بافتهای ظریف و پیچ در پیچ.

در دوران صفویه ، شهرهای مدرن آن روزگار مانند تبریز ، کرمان، هرات و اصفهان بازار اصلی تولید فرشهای ظریف و ریزبافت را در دست گرفتند. فرشهای دستبافت با طرحهای ظریف و پیچیده که از فرهنگ آریایی و ایرانی الهام گرفته بود با مهارت و هنر فراوان ایجاد و مورد تکریم و احترام قرار می گرفتند که برای صدها سال از بند اسارت و محدودیت رها شده بودند. پس از گذشت سالها و از نسلی به نسل دیگر این قالیچه ها تاریخ زنده ایی شده اند. شاهدی بر این میراث با ارزش و گرانبها این است که هر فرش پارسی قدیمی داستان مربوط به خود را دارد. در خلال قرن شانزدهم این فرشها به مصرف کنندگان و دوستداران آن از طبقه های اشرافی و بالای جامعه در کشورهای دیگر در سراسر جهان صادر گردید. در خلال سال ۱۸۵۰بزرگترین خریداران، کشورهای اروپایی مانند انگلستان و آلمان بودند. این کشورهای اروپایی خود باعث تشویق بازار تولید این فرشها و گسترش کارگاههای قالیبافی بیشتری در شهرهای مهم آن زمان مانند تبریز، کرمان، مشهد و سلطان آباد شدند. از همانرو بود که در زمان حکمرانی رضاشاه پهلوی کارگاههای فرش های سلطنتی ساخته شد تا بالاترین کیفیت فرش و قالی در جهان را داشته باشند.

قالی های دستبافته ایرانی بخش مهمی از فرهنگ مدرن و نوظهور ایرانی هستند. با گذشت زمان از نیاکان گذشته آنها نماینده مجموعه مهارتهای در حال نابودی هستند، این فرشها بسیار گرانبها و میراثی بدون قیمت میباشند و بیشتر از سایر دارایی ها مورد احترام قرار میگیرند.

طرحهای پیچیده و رنگهای عجیب و غریب و مرموز کمترین چیزی است که میتوان بیان کرد.آنها دریچه ایی هستند که تاریخ غنی و سرچشمه ایی که این هنر از آن ایجاد میشود را به بیش از دوهزار سال گذشته میگشایند و نمایندگی میکنند.

نه تنها هر قالیچه منحصر به فرد است بلکه هر منطقه رنگ مربوط به خود را در پالتهای رنگرزی دارد و الگوهای تکرارشدنی و پیچ در پیچ خاص خود را دارد و نیز در بافت و طرحهای ساقه مانند که برگرفته از ترکیب بوم و طبیعت منطقه و نیاکان و اجداد کوچ نشین آن منطقه است منحصر به فرد است.