تولیدات فرش در ایران از چه زمانی شروع شده است؟

تاریخ فرش و قالی از سرزمین ایران
مهر ۱۶, ۱۳۹۷
گونه ها و سبک های مختلف فرش ایرانی چه هستند؟
مهر ۱۶, ۱۳۹۷

تولیدات فرش در ایران از چه زمانی شروع شده است؟

در میان مناطق تولیدکننده فرش در خاورمیانه ، هیچ کدام به گستردگی و تنوع و گوناگونی در تولیدات مانند فرش ایرانی نیست. کاملا محتمل است که قطعاتی از توده فرشهای قرن نهم بعد از میلاد در فوستات در نزدیکی کیرو کشف شده است که از ناحیه ایی که امروزه ایران نامیده می شود به آنجا صادر شده است .

شواهدی وجود دارد که فرشبافی در ایران به طور واقعی در دوران مغول و حکومت ایلخانیان در سال ۱۳۰۰ بعد از میلاد آغاز شده است و بعد از آن به خوبی در دوران تیموری رونق داشته است و تا قرن پانزدهم ادامه داشته است . اما دوران طلایی فرشبافی ایرانی حقیقتا بعد از سال ۱۵۰۰ بعد از میلاد با تاسیس سلسله صفوی به وسیله شاه اسماعیل آغاز شد. در خلال قرنهای شانزدهم و هفدهم ، سرزمین پرشیا یا ایران قطعات بی نظیر و زبردستانه ایی از فرش های اعلا را تولید کرد که هنوز هم در عصر امروز موجودند.

مراکز اصلی تولید فرش در شهرهای تبریز،کرمان و اصفهان که امروزه هم فعالند ، واقع شد. این بدان معناست که مدارک تاریخی محکمی برای نسبت دادن فرش به مکانهای اخیر در تولید قالی در خلال سالهای اخیر وجود ندارد. در خلال این زمانها فرش ایرانی به کلیه مناطق دنیا صادر شده است ،از ژاپن گرفته تا مناطق غرب اروپا . این شاید مهم باشد که گفته شود که فرشهای فراوانی که به عنوان غنیمت از اتومان ترک بعد از جنگ وینا در سال ۱۶۸۳ به دست آمده است به طور عمده شامل فرشهای ایرانی است اگر چه ترک ها خودشان تولیدکنندگان عمده فرشهای دستبافت هستند.