مجموعه ای از فرش ها و قالی های عتیقه و دستباف


جستجو کنید با کلیک بر روی نام، مبدا، رنگ، الگو، شماره قالیچه، اندازه و قیمت


جستجو و خرید قالی بر اساس سایز:
فرش های بزرگ راهرو | فرشهای مربعی | فرش های گرد | Runner فرش

جستجوی فرش ها و قالی های دستباف و عتیقه محبوب

جستجوی فرش ها بر اساس نام:

مشاهده تمامی انواع و اشکال ...

Afghan

Afshar

Agra

Alcaraz

Alpujarra

Art Nouveau

Arts & Crafts

Amritsar

Art Deco

Aubusson

Avar

Axminster

Bakhtiari

Balkan

Bakshaish Rugs

Baluch

Bergama

Beshir

Berber Rugs

Bessarabian

Bezalel

Bibikabad

Bidjar

Bokara

Borchalou

Cairene

Afghan

Afshar

Agra

Alcaraz

Alpujarra

Art Nouveau

Arts & Crafts

Amritsar

Art Deco

Aubusson

Avar

Axminster

Bakhtiari

Balkan

Bakshaish Rugs

Baluch

Bergama

Beshir

Berber Rugs

Bessarabian

Bezalel

Bibikabad

Bidjar

Bokara

Borchalou

Cairene

Afghan

Afshar

Agra

Alcaraz

Alpujarra

Art Nouveau

Arts & Crafts

Amritsar

Art Deco

Aubusson

Avar

Axminster

Bakhtiari

Balkan

Bakshaish Rugs

Baluch

Bergama

Beshir

Berber Rugs

Bessarabian

Bezalel

Bibikabad

Bidjar

Bokara

Borchalou

Cairene

افغان

افشار

آگرا

Alcaraz

Alpujarra

Art Nouveau

Arts & Crafts

Amritsar

Art Deco

Aubusson

Avar

Axminster

Bakhtiari

Balkan

Bakshaish Rugs

Baluch

Bergama

Beshir

Berber Rugs

Bessarabian

Bezalel

Bibikabad

Bidjar

Bokara

Borchalou

Cairene


جستجوی فرش ها بر اساس مبدأ

فرشهای گل

فرشهای هندسی

فرش حیوانات

فرش های مدالیون

فرشهای قبیله ای

All Over Rugs

Prayer Rugs

Judaica Carpets

Vintage Rugs

Master Weavers

View List of All Rug Patterns...

Searching and Shopping for Fine Antique Rugs Online

Shopping for antique carpets fine rugs online should be easy. This is a no-brainer for internet savvy shoppers, but not all rug dealers make finding the perfect antique rug easy. Searching and finding that one special rug, the antique carpet that can capture hearts, is possible!

Extraordinary fine antique rugs and textiles are within reach. Nazmiyal Collection presents the complete world of antique or semi-antique rugs to shoppers in one location. The best of the best from the most renowned weaving centers are all represented in this unprecedented collection which could be viewed in person or searched online.

Rugs from the 17th century are displayed alongside modern shag carpets and rugs from the 20th century. Now, 400 years of textile history are accessible anywhere, anytime. Having such a broad selection of fine rugs at your fingertips opens a world of design possibilities.

Find and Shop for Rugs Online by Size, Shape, Style and Origin

The search for carpets is an adventure in , culture and world history. There are so many historic and modern carpets available that narrowing down the scope and finding the piece that fits one's sense of style can be a serious quest.

Sifting through an immense catalog of unique pieces is a challenge, even for the most experienced collector. That's why Nazmiyal Collection has invested in technologies and tools that simplify the process and make it easier for everyone to find the perfect rug.

These tools allow shoppers to search rugs by style, pattern, color, origin or size. Like any good taxonomy and indexing system, these fine rugs can be sorted by their country of origin, regional designation and many other traits. Shoppers can even request personal assistance with locating regional rugs or carpets of a particular size or shape. Technology and a cross-referenced carpet catalog have made it easier than ever to search rugs and to find the best antique carpet.

What to Consider When Looking for an Antique Rug

Are you looking for a rug? Well, if you are, the chances are that you've got some questions -- and that's just what we're here for! After all, choosing the right antique rug for you and for your home can be a challenge - there are practically countless styles of antique rugs on the market today, not to mention a huge range in quality, size, and origin.

But fret not - while there may be a tremendous variety of different types of rugs available to you, not all of them will be especially well suited to your own personal, individual needs. Some rugs you'll be able to eliminate straight out of the gate. With others, you may need to spend a little more time considering your needs. There are various considerations that you should keep in mind while you are looking for a rug.

Considerations such as, 'what's my budget?' or 'do I want to buy a modern rug or an antique rug' or 'would I be better served by a more durable rug than a thinner flat weave rug, like a kilim?' are just a couple of examples of the sorts of thing that you should bear in mind on your quest to find yourself the perfect rug. Once these considerations are addressed, the choice becomes much more focused and selective, and much. simpler.

The initial processes that you might find yourself going through when deciding to purchase a new antique rug may seem daunting, but don't worry -- things will get easier (and more fun!) once the shopping begins! Remember, our site is a great resource for information when you've decided that it's time to start looking for a rug!