خدمات

Serving Your Antique Rugs and carpet Needs Since 1980 Nazmiyal Antique Rug Services - For more than 30 years, the Nazmiyal Collection has been working hard to satisfy our customers. In addition to providing an extensive and varied inventory of antique rugs and vintage rugs, Nazmiyal also offers a range of other antique rug services. Our rug services include New York City rug restoration, antique carpet repair, oriental rug cleaning, rug rental services and antique rug appraisals. In addition, we also buy old antique rugs and carpets. The secret to success resides in meeting the needs of customers. We at Nazmiyal strive constantly to keep this in mind.
[contact-form-7 404 "Not Found"]

 در مجوعه گالری هنر ایرانیان به مدیریت خانم شهین سرجویی ما بر آنیم تا با تلاشهای شبانه روزی از اعتبار 30 ساله این مجموعه دفاع کنیم.  مشاوره در مورد خرید فرش اصفهان اعلا و رنگبندی و طراحی متناسب با فضای داخلی که قصد دیزاین آن را  دارید اط وظایف شرکت هنر ایرانیان میباشد. ما همچنین در زمینه تعمیرات کارهای هنری فاخر به دوستان مینوانیم مشاوره بدهیم.همچنین فرشهای کهنه و اعلا را خریداری میکنیم.  اما عمده فعالیت ما در تولید فرشهای ریزبافت اضفهان، با رنگهای گیاهی و بافت و طرح اعلا از هنرمندان و چهره های ماندگار این سرزمین     میباشد. متاسفانه با حجوم کارهای بی کیفیت و تقلبی و استفاده از گره های جفتی در بازار فرش ایران و به خصوص اصفهان عرصه برای سودجویان فراوان و کار برای مصرف کنندگان که به دنبال کارهای اعلا و تک خفت و رنگهای گیاهی و غیر شیمیایی هستند بسیار سخت شده است. ما در این مچموعه بر آنیم تا با تلاشهای شبانه روزی  به درخواستهای مصرف کنندگان پاسخی درخور و مناسب دهیم