گونه ها و سبک های مختلف فرش ایرانی چه هستند؟

تولیدات فرش در ایران از چه زمانی شروع شده است؟
مهر ۱۶, ۱۳۹۷
آیا تمام فرشهای قدیمی از ایران، نمونه ایی از کارهای هنری هستند؟
مهر ۱۶, ۱۳۹۷

گونه ها و سبک های مختلف فرش ایرانی چه هستند؟

در آغاز نیمه دوم قرن نوزدهم ، با واردات پشم گوسفند مرینوس تصور برپایی مجدد صنعت تولید فرش جان گرفت. از مهمترین استادان و بافندگان ، محتشم است که خود از معتبرترین برای اینگونه فرشهای ریزبافت می باشد که با هر دوی کرک و ابریشم بافته شده اند. فرش محتشم کاشان شخصیتا ،با ابریشم ارغوانی رنگ و اغلب کمی ابریشم به رنگ یاقوت سرخ شناخته میشود که استفاده از آن در حاشیه ها الزامی است و بسیار زیبا میشود وقتی در همه جا بافته شود و از رنگ آبی به شکل تارعنکبوت نیز در آنها به کار میرود. همه اینها، بیشترین ملاحظاتی است که بافندگان کاشان رعایت میکنند.

فرش کرمان ساختار و طرح منحصر به فردی دارد که تکنیک گلدانی به آن اتلاق می شود. نمونه های اخیر آن ، از لحاظ ارزش و جلب توجه و علاقه با نرخ باورنکردنی ایی در حال افزایش میباشند.

فرشهای باغ و بوستان با باغ های سنتی ایران و جوی های آب تزیین شده اند، و فرشهای شبکه بندی نوک تیز گونه نمونه هایی از این تکنیک هستند و طرحهای پیچیده خارق العاده ایی به اجرا در آمدند.