وبلاگ

مارس 9, 2019
خرید فرش دستبافت

فرش دستباف و ویژگی های آن

فرش دستباف و ویژگی های آن در فرش دستباف در حد چند سانتیمتر تفاوت در ابعاد فرش در بخشهای بالا و پایین  وجود دارد که به دلیل هنر دست بودن امری طبیعی است و عیب و نقص به شمار نمی آید.فرشهای دستبافت در ایران در قالب های اصلی ترنج، خشتی و افشان بافته میشوند. فرش دستباف سمبل  و نماد ملی ایران هر کشوری یک سمبل و کالایی نمادین دارد که مردم جهان آن کشور و ملت را با بیان آن […]
ژانویه 4, 2019

ESFAHAN CARPET

ESFAHAN CARPET In Iran, handmade carpet is not only an art that depicts the history of our country, but also a passion for passion, mysticism and beauty in the realm of life. But the hand-made carpet that Isfahan carpet is unique kingdom ,is another story. Rug Isfahan is educated and has elegance, beauty and memorization of the magnificent carpets of Safavid era. The designs of these carpets are painted by artists such as Kamal al-Din Behzad, which becomes a carpet […]