فرش دست باف

مارس 24, 2019
فرش دست بافت

چرا قیمت فرشهای دستباف با هم متفاوتند؟

چرا قیمت فرشهای دستباف با هم متفاوتند؟ قیمت گذاری فرش های دستبافت در این مطلب بر آنیم در مورد قیمت گذاری و اختلافاتی که در قیمتها برای فرش دستباف وحود دارد صحبت کنیم. پارامترهای زیادی در ارزش گذاری فرشهای دستباف وجود دارد که در اینجا به آن میپردازیم. همواره باید به پارامترهای مربوط به قیمت گذاری فرش دستباف توجه کرد تا مانند متخصصان که قیمت گذاری میکنند یا دو فرش را با هم مقایسه کنند عمل کنیم. فرش دستباف ، […]
مارس 9, 2019
خرید فرش دستبافت

فرش دستباف و ویژگی های آن

فرش دستباف و ویژگی های آن در فرش دستباف در حد چند سانتیمتر تفاوت در ابعاد فرش در بخشهای بالا و پایین  وجود دارد که به دلیل هنر دست بودن امری طبیعی است و عیب و نقص به شمار نمی آید.فرشهای دستبافت در ایران در قالب های اصلی ترنج، خشتی و افشان بافته میشوند. فرش دستباف سمبل  و نماد ملی ایران هر کشوری یک سمبل و کالایی نمادین دارد که مردم جهان آن کشور و ملت را با بیان آن […]
اکتبر 8, 2018

معرفی فرش و قالیچه های دستبافت ایرانی

معرفی فرش و قالیچه های دستبافت ایرانی از نظر تاریخی، بزرگترین فرش تولید شده که در پارس تزیین و نگارش و بافته شده در تبریز  1500-1550 و هرات  1525-1650 و کاشان 1525-1650 و کرمان 1600-1650 بوده است. شاید مهمترین سهم فرهنگی داده شده به جهان هنر که توسط مردم ایران زمین ارائه شده است هنر فرش ایرانی است . فرش ایرانی آن فرشهایی است که در دیار پارس بافته شده است (قرن اخیر ایران). اگر واژه آنتیک را برای فرش […]